De Sportclub in Zuidland

Informatie & Algemene Voorwaarden

Kennismaken - GRATIS proefles
Keuzes maken is moeilijk, daarom kun je bij GrapeFine Sports een GRATIS proefles doen om het sporten bij GrapeFine Sports te ervaren. Maak een afspraak voor een GRATIS proefles via de mail, telefoon of aan onze balie.

Inschrijving en betalen lidmaatschapskosten
Inschrijving geschiedt middels het inschrijfformulier, welke bij de balie te verkrijgen is.
De inschrijfkosten + het resterende deel van de eerste maand dienen direct bij inschrijving te worden voldaan (PIN of contant).

Wanneer u zich inschrijft halverwege de maand berekent onze computer de resterende abonnementskosten voor die betreffende maand.
Genoemde abonnementskosten zijn per maand, deze worden middels een automatische incasso elke maand van uw rekening afgeschreven.

Opzeggen
Een abonnement bij GrapeFine Sports is per kalendermaand opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Opzegging in januari betekent opzegtermijn februari = opzegging per 1 maart
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren per mail naar opzeggen@grapefinesports.nl

Let op! Bij opzegging ontvangt u altijd een bevestiging van ons!

Het onbeperkt sporten 16+ abonnement
Het onbeperkt sporten 16+ abonnement geeft alle 16+ leden de mogelijkheid deel te nemen aan alle groepslessen, cyclinglessen en fitnessmogelijkheden die het lesrooster en de openingstijden van GrapeFine Sports bieden. M.u.v. Personal Training.

Het onbeperkt sporten Teens-abonnement & het onbeperkt sporten Kidsabonnement
Het onbeperkt sporten Teens-abonnement en het onbeperkt sporten Kids-abonnement geeft de Teens- en Kidsleden de mogelijkheid deel te nemen aan alle groepslessen voor hun leeftijdscategorie.
Deze lessen worden in het lesrooster met een leeftijdsaanduiding aangegeven.

De  Teensleden vanaf 12 jaar mogen gebruik maken van de Fitness tijdens de Fitnessbegeleidingsuren, zoals in het lesrooster aangegeven.


Het abonnement 1x per week sporten  16+, Teens en Kids
Het abonnement 1x per week sporten 16+, Teens en Kids geeft het lid de mogelijkheid 1x per week deel te nemen aan één groepsles, één cyclingles of gebruik te maken van de fitness. 

Een gemist bezoek mag ingehaald worden tot 4 weken na het gemiste bezoek. Ons ledensysteem houdt de bezoeken en eventuele tegoeden bij.

Teens en Kids kunnen alleen deelnemen aan de groep- en cyclinglessen voor hun leeftijdcategorie.

Automatische Incasso
De betaling voor de maandabonnementen onbeperkt sporten 16+, onbeperkt sporten Teens, onbeperkt sporten Kids, 1x per week sporten 16+, 1x per week sporten Teens en 1x per week sporten Kids geschiet middels een automatische incasso. 
Elk lid dient bij inschrijving een doorlopende machtiging te ondertekenen, waarbij GrapeFine Sports wordt gemachtigd maandelijks de abonnementskosten van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven.
Leden met een onbeperkt sporten 16+ abonnement machtigen GrapeFine Sports voor het afschrijven van € 37,00 per maand. Leden met een 1x per week sporten 16+ abonnement machtigen GrapeFine Sports voor het afschrijven van € 24,00 per maand.
De machtiging voor het Kids- en Teensabonnement geeft GrapeFine Sports de mogelijkheid het abonnementsgeld behorende bij de leeftijd van het ingeschreven lid af te schrijven. Dit bedrag loopt op totdat dit lid de leeftijd van 16 jaar bereikt. De eerst volgende maand na de verjaardag waarop deze leden de leeftijd van 10 of 16 jaar bereiken wordt het tarief voor het volgende passende abonnement geïncasseerd.

Prijswijzigingen
GrapeFine Sports behoudt zich het recht om prijswijzigingen door te voeren, mits een aankomende prijswijziging minimaal 2 maanden voorafgaand aan de wijziging wordt aangekondigd (in de sportschool en op de website), zodat een lid zichzelf eventueel kan laten uitschrijven voordat de prijswijziging ingaat.
Prijswijzigingen mogen slechts 1x per jaar worden doorgevoerd.


Non-actief
Wilt u uw abonnement tijdelijk opzeggen i.vm. een blessure, zwangerschap o.i.d. informeer dan bij onze balie naar de mogelijkheden. Wij kunnen u dan wellicht aanbieden het abonnement non-actief te stellen voor maximaal 6 maanden.
Na deze 6 maanden of, wanneer gewenst, eerder wordt het abonnement hervat zonder dat u zich opnieuw hoeft in te schrijven.
Deze regeling moet altijd besproken worden aan de balie of telefonisch, waarop de betreffende medewerker u altijd zal verzoeken de aanvraag via de mail te bevestigen.
Uiteraard kunnen wij deze regeling niet treffen wanneer u op vakantie gaat.

Let op! Na uw verzoek om non-actief stelling ontvangt u altijd een bevestiging van ons

De GrapeFine LedenPas
Bij inschrijving krijgt elk lid een LedenPas, deze pas dient bij elk bezoek aan GrapeFine Sports te worden gescand bij de balie.
Op vertoon van deze LedenPas kunnen leden bij de balie een plaats reserveren in een groeps- en/of Cyclingles, dit kan tot een week vooruit.
Bij verlies of diefstal van de GrapeFine LedenPas is ieder lid verplicht een nieuwe LedenPas aan te schaffen, kosten hiervoor zijn € 10,00. 

Strippenkaart
Voor een ieder die niet wekelijks terugkeert in de sportschool bieden wij de strippenkaart.
U koopt 10 strippen, elke strip geeft 1 maal toegang tot GrapeFine Sports.
Voor de aanschaf van een strippenkaart dient u zich éénmalig in te schrijven bij GrapeFine Sports, u ontvang dan de GrapeFine LedenPas.
Bij aankoop van een strippenkaart worden de 10 strippen bijgeschreven op uw LedenPas, deze houdt voor u de strippen bij.
Elke keer wanneer u GrapeFine Sports bezoekt wordt er 1 strip afgeschreven.
Tijdens het bezoek mag u deelnemen aan 1 groeps- en/of cyclingles en mag u gebruik maken van onze fitness faciliteiten.
De strippen blijven 1 jaar geldig.

Drop-in
Bij en drop-in, valt u slechts 1 keer binnen bij GrapeFine Sports.
Het kan zo zijn dat u slechts een paar enkele keren per jaar deel wilt nemen aan de sportmogelijkheden van GrapeFine Sports, dan kunt u ervoor kiezen elke keer alleen een Drop-in te betalen.
Tijdens het Drop-in bezoek mag u deelnemen aan alle sporten die op dat moment plaats vinden.

Les reserveren
GrapeFine Sports biedt all-in abonnementen en flexibele 1x per week sporten abonnementen.
Dit betekent dat alle leden mogen deelnemen aan elke les die voor hun leeftijd beschikbaar is.
Wilt u zeker zijn van een plaats in de les van uw keuze, dan kunt u vanaf 1 week voorafgaand aan de betreffende les een plaats reserveren.
Dit kan aan onze balie, via de telefoon, maar kan ook via internet vanuit huis of op locatie.
Heeft u niet gereserveerd en is de les volgeboekt dan kunt u NIET deelnemen aan de les.


Internet-reserveren
Na inschrijving ontvangt u een mail met daarin inloggegevens voor het online reserveren van lessen. Hiermee kunt u via de website of, veel handiger de MyLogiFit app inloggen en lessen reserveren.
Dit reserveren kan tot 1 week vooruit.
U geeft aan welke les u zou willen volgen en reserveert, indien mogelijk, een plaats.
Voorafgaand aan de les haalt u bij de balie uw LesPas op, waarmee u toegang krijgt tot de zaal.

Let op! Om goed gebruik te kunnen maken van het internet reserveren moet uw computer, tablet, telefoon, etc. pop-up vensters toestaan!

Boete over-reserveren
Wanneer u tot 3 keer toe niet komt deelnemen aan een door u gereserveerde les, dan rekenen wij hiervoor € 5,00 boete (u houdt dan een plek bezet voor iemand anders). Dit geldt ook wanneer u zich binnen 30 minuten voor aanvang van de betreffende les afmeld!
Het is dus raadzaam op tijd af te melden bij verhindering. Afmelden kan online of via de telefoon.

LesPas
Al onze groeps- en cyclinglessen hebben een maximaal aantal deelnemers. 
Om teleurstellingen in de zaal te voorkomen reiken wij bij de balie LesPassen uit aan iedereen die vooraf, of bij plek nog op het moment zelf, een plek reserveert in de betreffende les.
Deze LesPas is niets meer dan een kaartje met de naam van de zaal en daarop de lestijd, deze LesPas dient voorafgaand aan de les te worden ingeleverd bij de instructeur en geeft op die manier toegang tot de les.        
Zonder LesPas geen toegang tot de les!

Wijzigingen in het lesrooster
GrapeFine Sports behoudt zich het recht om op elk moment het lesrooster te wijzigen 
GrapeFine Sports houdt het lesrooster op deze website up-to-date en zal waar mogelijk wijzigingen in het lesrooster op tijd communiceren.
D.m.v. het bovengenoemd reserveringsysteem kan GrapeFine Sports de bezoeken aan de diverse lessen monitoren, dit geeft ons de mogelijkheid het lesrooster aan te passen aan de vraag van onze leden.

Minimale deelname groepslessen
GrapeFine Sports hanteert het eerder genoemde reserveringssysteem, hiermee volgen wij hoeveel deelnames er zijn in iedere groepsles. Een groepsles gaat alleen door bij minimaal 5 deelnemers. Wanneer wij een half uur voor de betreffende les zien dat er te weinig deelnemers staan aangemeld annuleren wij de les en zal deze niet plaats vinden.

De aangemelde deelnemers zullen op de hoogte worden gebracht van deze annulering. 

Waardevolle spullen (sporttassen) mee de sportzaal in
Neem uw waardevolle spullen en sporttassen alstublieft mee de sportzalen in.
In onze Fitnessruimte vindt u een vakkenkast waarin u uw tas/spullen neer kunt zetten tijdens het sporten.
In de groepsles- en spinningzaal kunt u uw sporttas langs de zijkant van de zaal plaatsen.

Eigen risico
GrapeFine Sports kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van uw eigendommen, het oplopen van blessures e.d.
Deelnemen aan de sportmogelijkheden en andere faciliteiten van GrapeFine Sports is volledig op eigen risico.

Nationale Feestdagen
Tijdens nationale feestdagen is GrapeFine Sports gesloten of beperkt open
Het gaat hier om:
Nieuwjaarsdag (1 januari)
Eerste Paasdag - gesloten
Tweede Paasdag - geopend van 10:00 - 14:00 uur - géén groepslessen
Koningsdag (27 april) - gesloten
Bevrijdingsdag (5 mei om de 5 jaar) - zoals de officiële feestdag om de 5 jaar - gesloten
Hemelvaartsdag - geopend van 10:00 - 14:00 uur - géén groepslessen
Eerste Pinksterdag - gesloten
Tweede Pinksterdag - geopend van 10:00 - 14:00 uur - géén groepslessen
Pakjesavond (5 december - gesloten vanaf 16:00 uur)
Kerstavond (24 december - gesloten vanaf 16:00 uur)
Eerste Kerstdag (25 december)
Tweede Kerstdag (26 december)
Oudejaarsdag (31 december - gesloten vanaf 16:00 uur)


Zomerrooster
Tijdens de zomervakantie (basisscholen regio Midden) kan GrapeFine Sports haar lesrooster aanpassen, leden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Teens & Kids tijdens de schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties (basisscholen regio Midden) gaan de Teens & Kids lessen niet door, hiervoor in de plaats worden er tijdens de vakanties op de woensdagen van 14:00 – 16:00 uur FUN-lessen gegeven, welke toegankelijk zijn voor alle leden van 4 t/m 15 jaar.
In deze lessen zal er worden gedanst en gesport in de groepsleszaal of bij mooi weer zelfs buiten.

Aangepast open tussen Kerst en Oud&Nieuw
Tussen Kerst en Oud&Nieuw hanteert GrapeFine Sports aangepaste openingstijden, tijdens de feestdagen is GrapeFine Sports gesloten, de tussen liggende dagen zij wij geopend volgens zondagsopeningstijden. Al onze groepslessen gaan in deze periode NIET door.
Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Alle Informatie op deze website is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen